Szkolenia i konferencje

Konferencje i szkolenia, artykuły, informacje branżowe, nowości, oferty

Szkolenia bhp – czym są i jakie są ich rodzaje?

Szkolenie BHP

Szkolenie bhp wymagane jest przez przepisy prawa. Co do zasady bowiem kurs na temat bezpieczeństwa i higieny pracy ma pomóc w uniknięciu przykrych wydarzeń w miejscu wykonywania zawodowych zadań. Takie szkolenia odbywać powinien każdy pracownik, który zostaje w danej firmie zatrudniony. W naszym kraju występują dwa rodzaje szkoleń bhp, a są nimi te wstępne oraz okresowe. Pierwsze z nich, jak sama nazwa wskazuje odbywa się już na samym początku i jest niezbędnym krokiem, aby możliwe było w ogóle dopuszczenie pracownika do wykonywania czynności zawodowych.

 

Mają one na celu nie tylko wyposażenie pracownika w odpowiednią wiedzę o zasadach bezpieczeństwa, lecz pozwalają także omówić wszelkie zagrożenia mogące pojawić się w miejscu pracy. Szkolenia wstępne składają się z kilku elementów, w skład których wchodzą instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Z tego względu bardzo istotne jest to, aby pracownik uważnie podszedł do zdobywanej wiedzy, gdyż dotyczy ona typowo jego stanowiska. Innym rodzajem szkolenia będą z kolei te okresowe. Ich zadaniem jest usystematyzowanie oraz zaktualizowanie wiedzy zdobytej w czasie odbywanego na początku pracy szkolenia wstępnego. To, co ile trzeba organizować szkolenia okresowe regulowane jest oddzielnymi przepisami prawa umieszczonymi w odpowiednim rozporządzeniu. Warto tutaj od razu dodać, że dzięki zdobyczom technologicznym jak najbardziej możliwe jest odbycie szkolenia bhp w formie online.

Jest to rzecz jasna bardzo wygodne, gdyż pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia o wiele większy komfort, niż szkolenia stacjonarne. Oczywiście wciąż tradycyjna forma przekazywania wiedzy o bhp jest bardzo popularna. Skoro już wiemy, że potrzebujemy takiej usługi, to wystarczy już tylko wybrać odpowiedni podmiot. Rzeczą jasną jest bowiem to, że nie każdy będzie mógł przeprowadzić tego rodzaju instruktaż. By móc edukować pracowników w tym zakresie trzeba posiadać właściwe uprawnienia, co także reguluje nasze rodzime prawo. Co ciekawe nie trzeba posiadać inspektora bhp w swojej firmie na etacie. Obecnie dość popularny jest tak zwany outsourcing bhp, dzięki któremu możliwe jest szybkie i komfortowe zorganizowanie szkoleń dla pracowników w zakładzie. Oczywiście zakres usług świadczących przez takie podmioty jest o wiele szerszy i oprócz przekazywania wiedzy może obejmować także kompleksowy audyt bhp w przedsiębiorstwie.

System zarządzania jakością ISO

Coraz więcej firm ma świadomość tego, że tylko przedsiębiorstwo o wysoce zorganizowanej strukturze to lepsze wyniki sprzedaży, ale nie tylko. To także prestiż, zaufanie klientów, zyski oraz nowe rynki. System zarządzania jakością ISO, bo o nim mowa, ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie firmy oraz poprawić efektywność pracy wśród pracowników. Istnieje wiele norm ISO, dlatego każdy podmiot powinien wybrać normę dedykowaną konkretnej działalności.

Bardzo elastyczną i międzynarodową normą, którą wdrożyć może wiele rodzajów działalności, jest norma ISO 9001. Samo wdrożenie i usprawnienie pracy zakładu poprzez system zarządzania jakością ISO to nie wszystko. Przedsiębiorstwo po pozytywnym przejściu audytu, potwierdzającego spełnienie wymogów normy, otrzymuje stosowny certyfikat. Droga do jego uzyskania jest znacznie łatwiejsza, gdy przedsiębiorstwo nawiąże współpracę z jednostką certyfikującą.

Czuwa ona nad procesem wdrożenia aż do uzyskania akredytacji. System zarządzania jakością ISO to funkcjonowanie zakładu w oparciu o instrukcje i procedury, których zadaniem jest usprawnienie procesów, zarówno produkcyjnych, usługowych jak i administracyjnych. Certyfikat poprawia wizerunek firmy oraz sprawia, że jest ona bardziej konkurencyjna na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *