SchweißarbeiterSzkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.należą do grona obowiązkowych szkoleń BHP.

Szkolenie BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych pracodawca musi przeprowadzić w czasie określonym w Rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym aktem prawnym zatrudnieni odbywają je nie rzadziej niż raz na 3 lata, lub raz na rok, jeśli występuje duże zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika. Szkolenie BHP należy przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Polecamy artykuł: Co warto wiedzieć o szkoleniach BHP

Firmy, które prowadzą szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych można znaleźć w serwisie szkoleniowym www.szkolenia24h.pl. Na przykład firma Skłodowscy Sp. z o.o. z województwa mazowieckiego czy Centrum Edukacyjno – Dydaktyczne OMEGA z Gdańska.

Celem szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy w zakresie:
– oceny zagrożeń związanych z pracą na stanowisku roboczym,
– sposobów ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa,
– kształtowania warunków pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP
– postępowania w razie wypadku i w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie kończy się egzaminem, który przeprowadza organizator.

 

Powiązane wpisy:

  • Brak podobnych