Szkolenia i konferencje

Konferencje i szkolenia, artyku艂y, informacje bran偶owe, nowo艣ci, oferty

Szkolenia BHP dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Schwei脽arbeiterSzkolenia okresowe dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.nale偶膮 do grona obowi膮zkowych szkole艅 BHP.

Szkolenie BHP okresowe dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach robotniczych pracodawca musi przeprowadzi膰 w czasie okre艣lonym w Rozporz膮dzeniu ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze艅stwa i higieny pracy. Zgodnie z tym aktem prawnym zatrudnieni odbywaj膮 je nie rzadziej ni偶 raz na 3 lata, lub raz na rok, je艣li wyst臋puje du偶e zagro偶enia dla bezpiecze艅stwa i zdrowia pracownika. Szkolenie BHP nale偶y przeprowadzi膰 w ci膮gu 6 miesi臋cy od momentu zatrudnienia.

Polecamy artyku艂: Co warto wiedzie膰 o szkoleniach BHP

Firmy, kt贸re prowadz膮 szkolenia okresowe pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach robotniczych mo偶na znale藕膰 w serwisie szkoleniowym www.szkolenia24h.pl. Na przyk艂ad firma Sk艂odowscy Sp. z o.o. z wojew贸dztwa mazowieckiego czy Centrum Edukacyjno – Dydaktyczne OMEGA z Gda艅ska.

Celem szkolenia pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest aktualizacja i uzupe艂nienie wiedzy w zakresie:
– oceny zagro偶e艅 zwi膮zanych z prac膮 na stanowisku roboczym,
– sposob贸w ochrony przed zagro偶eniami dla zdrowia i bezpiecze艅stwa,
– kszta艂towania warunk贸w pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP
– post臋powania w razie wypadku i w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie ko艅czy si臋 egzaminem, kt贸ry przeprowadza organizator.

Dodaj komentarz

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *