Zapraszamy do krótkiego przeglądu ciekawych szkoleń z kategorii „logistyka”, które można znaleźć w jednym z największych polskich serwisów szkoleniowych www.szkolenia24h.pl.

Wybraliśmy dla Państwa szkolenia związane z transportem międzynarodowym, planowaniem dystrybucji oraz związane z efektywną gospodarką zakupową w przedsiębiorstwie handlowo-dystrybucyjnym. Więcej informacji o szkoleniach logistycznych można znaleźć  pod tym linkiem: www.szkolenia24h.pl/oferty/kat_logistyka/

1. Transport międzynarodowy – przewozy multimodalne i spedycja. Jak bezpiecznie zorganizować przewóz ładunku do lub z Polski?
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się importem lub eksportem towarów i wiążącą się z tym potrzebą korzystania z przewozów międzynarodowych – zarówno lądowych jaki i morskich..

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy odnośnie niebezpieczeństw wynikających z wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności przewoźników i spedytorów za szkody w przewozie oraz zaprezentowanie praktycznych rozwiązań, które zabezpieczają interesy importerów i eksporterów ładunków w przewozie.

Na zajęciach uczestnicy będą mieli okazję prześledzić całą drogę ładunku przewożonego na zasadzie door-to-door w aspekcie zakresu odpowiedzialności poszczególnych przewoźników morskich i lądowych, spedytorów oraz ubezpieczycieli tak odpowiedzialności OC przewoźnika lub spedytora, jak i ubezpieczyciela cargo. Uczestnicy poznają również wiedzę dotyczącą skutecznego zabezpieczenia ładunku przed powstaniem szkód oraz brakiem wypłaty odszkodowania przez przewoźników i ich ubezpieczycieli.

W programie szkolenia są m. in. następujące zagadnienia:

– Warunki INCOTERMS 2000/Incoterms®2010
– Zakres odpowiedzialności spedytora:
– Problemy importera / eksportera vis-a-vis spedytora i przewoźnika:
– Zaprezentowanie właściwej metody składania reklamacji oraz elementów, jakie powinna zawierać reklamacja.
– Omówienie terminów przedawnienia roszczeń i praktycznych metod zabezpieczania się przed upływem biegu terminu przedawnienia (reklamacja, uznanie roszczenia, wytoczenie powództwa, zawezwanie do próby ugodowej, time extension).
– Omówienie procesu sądowego w efekcie szkód zaistniałych podczas przewozu multimodalnego.
– Wskazanie zagadnień na jakie trzeba zwrócić uwagę na etapie zawierania umowy spedycyjnej lub przewozowej oraz umowy sprzedaży rzeczy;  zapis na sąd obcy i obce prawo – praktyczne konsekwencje wyboru.

 Link do pełnej oferty: www.szkolenia24h.pl/oferta/transport-miedzynarodowy-przewozy-multimodalne-i-spedycja/64060,171216/

2. Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem
Szkolenie ma na celu poznanie i omówienie zasad podejścia systemowego w logistyce i planowaniu dystrybucji.

Uczestnicy poznają na zajęciach czynniki kształtujące przepływy produktów od producenta do odbiorcy. Omówione zostaną sposoby identyfikacji i klasyfikacji kosztów logistycznych w dystrybucji,a także związki pomiędzy dystrybucją a produkcją. Na szkoleniu przedstawiona zostanie rola magazynów i transportu w systemach dystrybucji.

Program zajęć:

– Nowoczesne ujęcie zagadnień planowania dystrybucji
– Związki dystrybucji i logistyki
– Gra symulacyjna: Określenie wielkości zamówień, dostaw i ich wpływ na planowanie i koszty
– Koszty logistyczne w dystrybucji
– Rola transportu w dystrybucji
– Magazynowanie w systemach dystrybucji – główne zagadnienia
– Produkcja i jej rola z uwzględnieniem dystrybucji produktów
– Prognozowanie

Link do pełnej oferty: www.szkolenia24h.pl/oferta/planowanie-dystrybucji-zwiazki-pomiedzy-produkcja-magazynowaniem-transportem-i-prognozowaniem/63943,170726/

3. Efektywna gospodarka zakupowa w przedsiębiorstwie handlowo-dystrybucyjnym

Szkolenie adresowane jest do szefów i menedżerów działów zaopatrzenia lub zakupów, koordynatorów zaopatrzenia i gospodarki materiałowo-narzędziowej, analityków rynków zaopatrzeniowych, specjalistów ds. Prognozowania, menedżerów i planistów odpowiedzialnych za logistykę przedsiębiorstwa.

Program szkolenia
– Zakupy w specyfice przedsiębiorstwa handlowo-dystrybucyjnego
– Przebieg procesu zakupowego
– Integracja zaopatrzenia z pozostałymi procesami w przedsiębiorstwie
– Współpraca z dostawcami
– Zapasy i organizacja magazynowania w zaopatrzeniu
– Zakupy w aspekcie finansowym

Link do pełnej oferty: www.szkolenia24h.pl/oferta/efektywna-gospodarka-zakupowa-w-przedsiebiorstwie-handlowo-dystrybucyjnym/62330,163478/

Powiązane wpisy:

  • Brak podobnych