Do zadań analityka IT, przede wszystkim należy analiza sprzętu oraz systemów komputerowych. Osoba obejmująca stanowisko analityka zwykle wykorzystuje dokumentacje przygotowaną wcześniej przez analityków baz danych oraz projektantów systemu przetwarzania informacji. Klasyfikuje, a także interpretuje informacje wychodzące z określonych systemów, a zwłaszcza określa rozwiązania zapewniające prawidłową jak również najbardziej efektywną współprace indywidualnych składników takiego systemu. Analityk IT może również zajmować się analizą baz danych oraz systemów łączności.

Analityk IT musi także umieć współpracować, a co najważniejsze odpowiednio prowadzić rozmowy z kontrahentami, przede wszystkim z ekspertami z dziedzin rachunkowości, organizacji, produkcji jak również techniki. Zwykle na początkowym etapie planowania działań analityk współdziała z innymi celem dopracowania założeń wstępnych. Musi on jednak mieć podejście krytyczne, zważać na brak możliwości sprzętowych albo odradzać szefostwu pewne nieopłacalne czy też zbyt ryzykowne rozwiązania informatyczne. W takiej sytuacji przydadzą się umiejętności perswazji, dyplomacji, a także zdolność do spokojnej jak również rozsądnej oceny sytuacji.

Obowiązki analityka IT pracującego w firmie wykonującej projekty informatyczne, a także analityka systemów w centrum informacji są podobne. Natomiast analityk systemów łączności albo sieci komputerowych musi wykonywać także inne rzeczy, analizuje zmienne takie jak metody transmisji danych, przepustowość łącza a także obciążenie sieci.

Analityk IT zajmujący się w znacznym stopniu sprzętem komputerowym ma w zakresie obowiązków także analizę możliwości współdziałania oraz zgodności pojedynczych podzespołów jak również systemów. Ustala warunki współdziałania takich komputerów jak i ich części składowych. Dopasowuje parametry konfiguracji oraz szybkości jak również stopień zaawansowania tych podzespołów.

Nie zależnie od typu wykonywanej pracy pierwotnym zadaniem każdego analityka IT jest rozpoznanie jak również zdefiniowanie procesów podlegających informatyzacji. To znaczy, że konieczna jest w tym zawodzie, oprócz szeroko pojętej wiedzy z różnych dziedzin informatyki umiejętność czytania dokumentacji ze zrozumieniem.  Jak zostać dobrym analitykiem IT? Typowymi zadaniami każdego analityka są:

  • dobór stacji roboczych, serwerów, podzespołów i urządzeń telekomunikacyjnych,

  • konfiguracja sprzętu pod kątem optymizacji całego systemu w firmie,

  • określenie najbardziej optymalnego typu sieci (grupy robocze, sieć pierścieniowa, sieć p2p),

  • określenie wymagań stawianych systemom komputerowym i operacyjnym,

  • sprawne posługiwanie się narzędziami wspomagania projektowania,

  • redakcja dokumentacji.

Powiązane wpisy: