Szkolenia i konferencje

Konferencje i szkolenia, artykuły, informacje branżowe, nowości, oferty

Jak uzyskać uprawnienia niezbędne do projektowania systemów przeciwpożarowych

Aby uzyskać uprawnienia do projektowania systemów przeciwpożarowych, można wybrać jedną z trzech możliwości:

  1. Ukończenie studiów wyższych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – absolwent otrzymuje tytuł inżyniera pożarnictwa lub inżyniera bezpieczeństwa pożarowego.
  2. Ukończenie dwuletniej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Częstochowie lub Poznaniu – absolwent uzyskuje tytuł technika pożarnictwa.
  3. Ukończenie specjalistycznych szkoleń nadających uprawnienia specjalisty lub inspektora przepisów przeciwpożarowych (ppoż.).

Dodatkowo, w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji można znaleźć takie kwalifikacje jak:

  • „Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu” – osoby z tymi kwalifikacjami mogą samodzielnie montować i konserwować urządzenia, które monitorują bezpieczeństwo pożarowe.
  • „Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych: systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi” – osoba z takimi kwalifikacjami montuje i konserwuje systemy sygnalizacji pożarowej pod nadzorem kierownika technicznego.
  • „Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych: systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi” – osoba z takimi kwalifikacjami samodzielnie projektuje instalację i systemy sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.

Firma Gulajski produkuje klapy dymowe, które są zaprojektowane, aby otworzyć się automatycznie pod wpływem wysokiej temperatury, co jest typowe dla pożaru. Oferują one różne wymiary i możliwości montażu, a dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, gwarantują długotrwałe i bezproblemowe działanie. Firma oferuje również kompleksowe usługi projektowania systemów oddymiania.

Dlaczego specjalistyczne wykształcenie jest takie ważne?

Specjalistyczne wykształcenie jest niezbędne do projektowania systemów przeciwpożarowych z kilku powodów:

  1. Złożoność systemów przeciwpożarowych: Systemy przeciwpożarowe są złożone i wymagają dogłębnego zrozumienia różnych aspektów, takich jak detekcja pożaru, kontrola dymu, systemy gaśnicze, budowa budynków, przepisy budowlane i wiele innych. Bez odpowiedniego wykształcenia, osoba może nie być w stanie prawidłowo zaprojektować tych systemów, co może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak niewłaściwe działanie systemu w przypadku pożaru.
  2. Przepisy prawne: W Polsce, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, wszelkie czynności związane z ochroną przeciwpożarową mogą wykonywać osoby mające kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o odbyciu kursu z zakresu ochrony przeciwpożarowej. To oznacza, że osoba musi mieć odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje, aby móc legalnie projektować systemy przeciwpożarowe.
  3. Bezpieczeństwo: Projektowanie systemów przeciwpożarowych ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia. Błędy w projektowaniu mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak niewłaściwe działanie systemu w przypadku pożaru, co może zagrażać życiu ludzi i prowadzić do zniszczenia mienia. Specjalistyczne wykształcenie pomaga zapewnić, że osoby projektujące te systemy mają odpowiednie umiejętności i wiedzę, aby to zrobić prawidłowo.
  4. Standardy branżowe: Wiele standardów i przepisów branżowych wymaga, aby osoby projektujące systemy przeciwpożarowe miały odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Te standardy są często uznawane na całym świecie i pomagają zapewnić, że systemy przeciwpożarowe są projektowane zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi.

Praca przy projektowaniu systemów ppoż.

Posiadając odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do projektowania systemów przeciwpożarowych, masz możliwość dołączenia do zespołu Firmy Gulajski. Firma ta jest liderem na rynku systemów przeciwpożarowych w Polsce i oferuje możliwość pracy na stanowisku projektanta klap dymowych oraz ognioodpornych świetlików dachowych. To doskonała okazja do wykorzystania swoich umiejętności i wiedzy w praktyce, a także do dalszego rozwoju w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *