Konferencje prasowe są to wydarzenia medialne, w których osoby chcące przekazać informacje mediom zapraszają dziennikarzy do wysłuchania ich oraz, jak to bardzo często bywa do zadawania pytań związanych z daną sprawą.

Tego typu konferencje zwoływane są głównie z dwóch powodów. Pierwszy z nich pokierowany jest wygodą osoby zwołującej taką konferencje, ponieważ ma ona możliwość wypowiedzenia się we wszystkich ważnych sprawach jednorazowo na forum wszystkich mediów, bez konieczności odbierania setek telefonów od dziennikarzy. Drugi wywołany jest świadomym działaniem osoby zwołującej konferencje prasową, która chce aby sprawa poprzez kontakt z mediami stała się bardziej interesująca dla dziennikarzy, a także zyskała rozgłos.

Nie ma stałego modelu dla konferencji prasowych, w pewnych sytuacjach jedynym punktem konferencji jest przedstawienie oświadczenia na forum prasowym bez zadawania pytań przez reporterów,  natomiast w innych przypadkach treść konferencji stanowią głównie pytania zadawane przez dziennikarzy. Konferencja prasowa zazwyczaj planowana jest na kilka godzin przed jej rozpoczęciem, a informacje o niej przekazywane są prasie przez rzecznika prasowego osoby zwołującej daną konferencje.

Zdarza się także, że konferencja tworzy się  samoistnie, w skutek zebrania się grona reporterów wokół osoby,  która ma do przekazania jakieś informacje. Konferencje prasowe mogą odbywać się w najróżniejszych miejscach. W Polsce przyjął się zwyczaj, że partie polityczne lub koła parlamentarne bardzo często zwołuje takie konferencje w specjalnie wyznaczonej do tego sali w polskim parlamencie.

Natomiast jako tło dla osób przemawiających ustawiane są wyprodukowane specjalnie na takie potrzeby plansze, na których znajduje się logo lub/oraz nazwa partii. takie plansze posiadają także inne organizacje i instytucje jak na przykład policja czy niektóre z organizacji pozarządowych. Czasami konferencje zwołuje się także w miejscu związanym z danym wydarzeniem jak miejsce przestępstwa czy też szpital,  który ma ciężką sytuacje finansową.

A

Powiązane wpisy: