Rynek pracy stale się przekształca, notorycznie się modyfikuje, a my jesteśmy zmuszeni dopasowywać się do niego jeśli chcemy zachować naszą pozycję na nim. Wielokrotnie wiąże się, to z zwiększaniem kwalifikacji albo przekwalifikowaniem zawodowym. Ciągłe zmiany na rynku pracy jak również zmieniające się nieustannie wymogi pracodawców, sprawiają, że mnóstwo osób aby znaleźć albo utrzymać obecną pracę korzysta z różnorodnych kursów. (continue reading…)