Szkolenia, konferencje, rozmowy biznesowe nie należą do najprzyjemniejszych form wymiany wiedzy, poglądów, czy oczekiwań. Często towarzyszy im stres, długotrwały wysiłek psychiczny, czy wreszcie zmęczenie spowodowane dojazdem i pobytem na miejscu wydarzenia. (continue reading…)