Stagnacja w firmie jest niewskazana pod każdym względem. Brak rynku zbytu w dłuższym okresie będzie bowiem oznaczał bankructwo, a tego wszyscy chcą uniknąć. (continue reading…)